Zrušený a zpožděný let- kompenzace až 600 EUR

Pokud se nedáte odradit od leteckých společností, které se často vymlouvají, tak skutečně můžete získat kompenzaci v této výši. Čeští cestující si už nedají od leteckých společností všechno líbit a požadují čím dál více kompenzace za problémy v letecké dopravě.

Žádají často náhradu za zrušení i zpoždění linkového letu po Evropě a v létě pak převažují zpožděné charterové lety mezi Českou republikou a nejnavštěvovanějšími středomořskými destinacemi. I když nárok na kompenzaci je stanoven nařízením EU, tak jí letecké společnosti vyplácejí jen v pětině případů. Jejich nejčastější výmluvou jsou mimořádné technické závady, počasí, stávka a také což jste také už možná slyšeli, i pozdní přílet z předchozí destinace. Tyto argumenty však soudy neuznávají a potvrzují nároky cestujících. 

Přístup leteckých společností se pomalu zlepšuje...

Neustále je ale mnoho takových, které k nárokům klientů přistupují mírně řečeno zdrženlivě a některé nekomunikují pro změnu vůbec. Mimosoudním jednáním se podaří vyřešit jen okolo pětiny případů, proto naše parkoviště Parkování R7 spolupracuje s firmou Vašenároky.cz, která se specializuje na získávání kompenzací za problémy v letecké dopravě. 

Právníci pomohou se složitějšími případy, a pokud se nepodaří nárok vymoci, tak se nic neplatí. Také mají naši zákazníci u této společnosti slevu. Platí 23% provizi ze získané částky a žádné další poplatky neplatí. Přečtěte si o službě zajištění finančního odškodnění více.

Jaký typ reklamace je nejčastější?

zpožděný let79 %
zrušený let17 %
odepření nástupu do letadla 2 %
ztráta a zpoždění zavazadla 1 %
změna času odletu 1 %


Jaké kompenzace jsou nejčastější?

Mezi nejčastější kompenzaci, o kterou cestující žádají je za zpoždění nebo zrušení letu. Méně častými problémy jsou problémy se ztrátou či zpožděním zavazadla, odepřením nástupu do letadla či změnou času odletu na poslední chvíli. 

„Je možné reklamovat a žádat náhradu škody za ztrátu a zpoždění nebo poškození zavazadla, která touto chybou reálně vznikla. Dle nařízení EU je při zpoždění, zrušení či přesměrování letu a odepření nástupu na palubu možné žádat paušálně stanovenou kompenzaci, která se pohybuje od 250 do 600 EUR, a to v závislosti na letové vzdálenosti,“ říká Petr Novák. 

Pokud dojde ke zpoždění letu přes noc, pak musí dopravce na své náklady zajistit cestujícím také stravu a ubytování.

Zajištění noclehu a občerstvení


Jak vysokou kompenzaci lze získat podle směrnice EU?

Pokud dojde ke zpoždění, zrušení a přesměrování letu či odepření nástupu na palubu:

 • 250 EUR za zpoždění o více než 3 hodiny při letu kratším než 1500 km
 • 400 EUR za zpoždění o více než 3 hodiny při letu o délce 1500 až 3500 km
 • 600 EUR za zpoždění o více než 4 hodiny při letu delším než 3500 km

Zpoždění nebo zrušení letu kompenzace

Pokud dojde ke snížení přepravní třídy:

 • 30% sleva z ceny letenky u letu kratšího než 1500 km
 • 50% sleva z ceny letenky u letu v délce 1500 až 3500 km
 • 75% sleva z ceny letenky u letu delšího než 3500 km

Kdy není nárok na kompenzaci?

Letecké společnosti mají možnost se zříci vyplatit cestujícím stanovené odškodnění, jen pokud dojde k tzv. mimořádným okolnostem, kterým ani při nejlepší vůli nemohly zabránit. „Jedná se většinou o politické nepokoje, stávku odborů, špatné počasí či srážku s ptákem,“ říká právník. Nejčastěji uváděnou příčinou jsou mimořádné technické závady. Tyto závady však podle nedávného rozhodnutí Ústavního soudu nejsou důvodem ke zbavení se odpovědnosti dopravce vyplácet kompenzace.

Pro které lety platí uvedené podmínky?

Uvedená nařízení EU jsou platná pro všechny lety z letišť v rámci území EU a také pro lety z letišť mimo EU, v případě že jsou operovány evropskými dopravci. Až tři roky zpětně lze stanovené kompenzace nárokovat v těchto případech. Nárok na kompenzaci lze v ostatních případech prodloužit tzv. Montreálskou úmluvou

Cestujícím však tato úmluva nezajišťuje paušální kompenzace, ale za to umožňuje žádat náhradu reálně vzniklé škody až do dvou let od jejího vzniku. U pracovní cesty se může jednat např. o náhradu ušlého zisku. V případě dovolených se jedná většinou o propadlé ubytování, propadlé navazující jízdenky nebo storno poplatky za nevyzvednutí auta z půjčovny.

Jak při žádosti o kompenzaci za zpožděný, zrušený nebo přesměrovaný let či odepření nástupu na palubu letadla postupovat?

 1. Uschovejte si pečlivě letenky a palubní vstupenky, nebo i cestovní pokyny k zájezdu!
 2. Přesné okolnosti vážící se k letu si zaznamenejte, hlavně důvod a délku zpoždění letu, odůvodnění jeho zrušení a také termín a způsob, jakým vás informovali, důvod přesměrování letu na jiné letiště a také časovou prodlevu, se kterou jste byli dopraveni na cílové letiště, či zdůvodnění odepření nástupu na palubu letadla!
 3. Obraťte se přímo na leteckou společnost s žádostí odškodnění, ke které připojte mimo odůvodnění svého nároku také kopie výše uvedených dokladů!
 4. V případě, že letecká společnost odmítne plnit, kontaktujte specializovanou společnost, jejíž zástupci osobně prověří okolnosti letu, vyloučí možné mimořádné okolnosti a zajistí plnění vašeho nároku. Ke všemu stačí jen kopie letenky nebo palubní vstupenky.

Ztráta či poškození kufru

Jak při reklamaci poškozeného, zpožděného či ztraceného zavazadla postupovat?

 • Do 7 dnů je u dopravce nutné poškozené zavazadlo reklamovat od jeho převzetí cestujícím. Lze požadovat náhradu jak reálně vzniklou škodu na zavazadla, tak také na v něm uložených poškozených věcech.
 • Na reklamaci zpožděného zavazadla máte více času, reklamovat ho písemně můžete až do 21 dnů od jeho převzetí cestujícím. Náhradu nákladů lze požadovat za věci, které si cestující musel v důsledku zpoždění zavazadla nutně zakoupit. Např. oblek při cestě na pracovní cestu nebo plavky na letní dovolené.
 • Pokud se zavazadlo nenalezne do 21 dnů od příletu, lze jej považovat za ztracené. Náhradu lze požadovat nejen za samotné zavazadlo, ale také za veškeré obsažené věci. Reklamace není na rozdíl od zpožděného nebo poškozeného zavazadla omezena žádnou lhůtou. Právo na náhradu škody se však promlčuje ve lhůtě dvou let ode dne příletu, proto je tedy nutné ho uplatnit do stanového termínu.
 • Hodnotu věcí, u nichž budeme požadovat určitou výši nároku je vždy třeba podložit účtenkami či jinými doklady.

Doufáme, že Vám článek pomohl udělat si přehled o tom na co vše máte nárok a budete mít štěstí a letecká společnost Vám vyplatí kompenzaci dobrovolně. Pokud by se Vám kompenzaci, ale nedařilo vymoci, můžete třeba vyzkoušet služby našeho partnera Vašenároky.cz, kde si můžete i rovnou jednoduše zadat případ.

Pokud budete hledat spolehlivé parkování u letiště v Praze, tak vyzkoušejte nás - Parkování R7 :)

Přečtěte si další článek
Zaujal Vás náš článek?

Sdílejte ho na Facebooku

Chcete posílat články na e-mail?

Ochrana proti spamu:
Opište kontrolní text z obrázku. Jestliže nemůžete text přečíst, změňte jej