New York, návštěva OSN

Do New Yorku jsem vás vzal již dvakrát a určitě ani dnešní třetí návštěva nebude poslední. New York je velmi zajímavé město a určitě si zaslouží cestovatelskou pozornost právem.

Společně jsme se prošli Central Parkem a vystoupali jsme i do výšek newyorských mrakodrapů. A dnes vás vezmu na území Organizace spojených národů, která má svou stálou misi v tomto pozoruhodném městě Spojených států amerických. Vedle této stále mise existují ve světě ještě další tři pobočky. Dvě z nich jsou v Evropě: ve švýcarské Ženevě a v rakouské Vídni. Poslední nezmíněná mise je v Africe, konkrétně v Nairobi, které je hlavním městem Keni.

Areál OSN - New York, USA

OSN má přes 190 členů

Organizace spojených národů čítá 193 samostatné a všeobecně uznané státy. Jedinou výjimkou v tomto výčtu států je Vatikán. Vatikán má status stálého pozorovatele a jeho popis je: „Nečlenský stát, který obdržel stálé pozvání k účasti na zasedání a činnosti Valného shromáždění a udržování stálé pozorovatelské mise v ústředí jako pozorovatel.“ Palestinská autonomie má téměř deset let uznání Valným shromážděním OSN jako nečlenský pozorovatelský stát.

Posledním státem, který byl do OSN přijat, byl Jižní Súdán v roce 2011. Bez zajímavosti není, že mezi zakládajícími státy v roce 1945 bylo i Československo. Zánikem ČSFR bylo potřeba požádat o přijetí do OSN a od 19. ledna 1993 je Česká republika členem OSN. Další zajímavostí je, že OSN nebylo založeno v New Yorku, ale na západním pobřeží Spojených států amerických, a to v San Francisku dne 24. října 1945. Přesto první zasedání Valného shromáždění proběhlo na začátku roku 1946 v Londýně.

Území OSN najdete na východě jižní části Manhattanu

Když jsem přiletěl do New Yorku, byla jednou z mých priorit návštěva Organizaci spojených národů. Přes webové stránky jsem si zarezervoval den a čas návštěvy tohoto výlučného území. Toto území se nachází na východě jižní části ostrova Manhattan. Jedná se o sedmi hektarový pozemek při řece East River. Naváděcími body jsou známé mrakodrapy: Empire State Building a Rockefeller Center a mezi nimi směr určující Chrysler Building. Otevřeno bývá od 9 do 17 hodin od pondělí do pátku. Mým dnem D byla středa. Celý natěšený jsem vystoupil z newyorského metra ve stanici Time Sq – 42 St. a zmíněnou čtyřicátou druhou východní ulicí jsem sestupoval k řece. Po levé ruce míjím nádhernou stavbu Chrysler Building, ale nedokážu ji rozechvěním vnímat. Už se blížím k 1. Avenue, která je u pozemku OSN vedená tunelem, aby ulice na povrchu mohla nést jméno United Nations Plaza (náměstí OSN). 

Budovy OSN - New York, USA

Vstupní formality

Abych mohl vstoupit na půdu OSN, musím si vystát krátkou frontu před Návštěvnickým centrem OSN, které leží přes náměstí na rohu UN Plaza a 45. ulice. Fronta je usměrňována policisty, kteří chtějí vidět vytištěnou rezervaci z webových stránek, a pouštějí nás dovnitř po pěti. Uvnitř je pět přepážek, kde mi vydají na mé jméno návštěvnický průkaz, na který si mě sami vyfotografují. Poté jsem vypuštěn ven zpět na náměstí. Teď už můžu náměstí přejít, neboť mi na semaforu svítí zelená a po několika schodech stoupám k mříži brány OSN. Před tím však pečlivě hledám českou vlajku. Podél plotu jsou 193 stožáry s vlajkami členských států. Na úplném konci jsou trochu stranou dva stožáry s vlajkami Vatikánu a Palestiny. Naštěstí jsou vlajky srovnané podle abecedy a naše vlajka visí nedaleko vstupu mezi vlajkami Kypru a KLDR. Inu, je to podle americké abecedy.

OSN - New York, USA

Já, návštěvník OSN - New York, USA

Vlajka OSN - New York, USA

Procházím vstupní procedurou, která není nikterak nepříjemná, a jsem na půdě OSN! Zrovna se dnes koná oslava světového dne lokálního jídla a na prostranství před ikonickou budovou OSN se připravují stánky. Samozřejmě jsem tu od rána, ale mám naplánovanou komentovanou prohlídku budovy OSN, která začne zanedlouho. Se zatajeným dechem vstupují do přítmí budovy, kde každá země má svého zástupce, a kde se podle Charty OSN mimo jiné zabezpečuje celosvětový mír. Cílem OSN je vedle celosvětového míru i zajištění bezpečnosti a mezinárodní spolupráce. Vedle toho si OSN stanovuje i průběžné cíle, těmi posledními jsou: snížit chudobu a sociální vyloučení, dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání, prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti, snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zdraví matek, boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, zajistit environmentální udržitelnost, vybudovat globální partnerství pro rozvoj, udržovat mezinárodní mír a bezpečnost. To jsou tak vznešené cíle, které mě činí tak maličkým, že se uvnitř velké prostory ztrácím. 

Peacekeeping, OSN - New York, USA

OSN, chodba - New York, USA

Obraz, OSN - New York, USA

Naštěstí mě z tohoto rozpoložení dostává neustálý pohyb a brebentění snad ve všech možných jazycích. Jsou tu na exkurzi různé dětské a mládežnické zájezdy a já jsem rád, že o myšlenky, zde deklarované je zájem. Mám ještě asi půl hodiny do začátku exkurze, tak se zanořím do podzemí, kde jsou obchody s upomínkovými předměty a hlavně přepážka, včetně filatelistického okénka pošty OSN. Za dolar je možné si tu pořídit „pas OSN“, kam vám dají razítko potvrzující návštěvu OSN. Do normálního cestovního pasu však toto razítko nezískáte. Nakupuji pohlednice a poštovní známky OSN, které zde jsou v nominálu Spojených států amerických. V Ženevě poštovní známky OSN nakoupíte za nominál švýcarský a ve Vídni za nominál rakouský. Jen v Nairobi nemají známky, resp. nevydávají se s motivem pobočky v Keni. Pro vícero informací přidávám odkaz na webovou stránku poštovních známek OSN (UN Stamps - UN Stamps). Píšu vybraným lidem pohlednice přímo z OSN a rovnou je zde na poště vhazuji do poštovní schránky.

OSN pošta - New York, USA

Komentovaná prohlídka

To už však spěchám na označené místo začátku prohlídky. Prohlídky zde probíhají v několika jazycích, ale pro mne z nabídky je nejsrozumitelnější angličtina. Prohlídka trvá asi hodinu a my se z přízemí dostáváme po jezdících schodech do patra. Jak prostranství před budovou, tak vnitřek budovy je vyzdoben zajímavými uměleckými artefakty, které byly OSN darovány jednotlivými státy. 

OSN, venkovní výzdoba - New York, USA

OSN, nádvoří - New York, USA

Naší průvodkyní je mladá žena asijského původu s brilantní angličtinou. Je radost jí naslouchat, jak vypráví o historii a současnosti OSN. 

Průvodkyně v OSN - New York, USA

Během toho procházíme kuloáry a máme štěstí, neboť díky venkovní oslavě nezasedá žádný výbor a ani komise, tudíž rokovací sály jsou prázdné a nám přístupné. Zasedá pouze Bezpečnostní rada, tak nám do jednoho z postranních sálů je vstup zapovězen, ale můžeme sledovat zasedání přes monitor, který je umístěn na chodbě před vstupem do sálu. To do sálu Komory hospodářské a sociální rady nahlédnout můžeme. 

Rada bezpečnosti OSN - New York, USA

Ekonomická a sociální rada OSN - New York, USA

Zasedání v OSN - New York, USA

Největší atrakcí je však hlavní zasedací sál Valného shromáždění OSN. Je pro mne velkým zážitkem ocitnout se na místě, které znám jen z televize. Z bezpečnostních důvodů si nemůžeme prohlédnout celý sál, ale i to místo na balkóně, kam smějí návštěvy, mi bohatě stačí. 

Valné shromáždění OSN - New York, USA

Vůbec nelituji těch vydaných čtrnácti amerických dolarů, které jsem musel zaplatit, abych se sem dostal. Určitě to byl jeden ze smysluplných výdajů. Z přítmí mezinárodní diplomacie vycházím do sluncem zalitého prostranství, kde už probíhá slavnost. Pečlivě procházím všechny stánky a zjišťuji, že Česká republika se této oslavy neúčastní. Alespoň je tu zastoupení Slovenska. U pár stánků se zastavuji a kupuji si jídlo, neboť je právě čas oběda. 

Slovenský folklór v OSN - New York, USA

Opouštím plochu OSN a vycházím zpět do rušných ulic New Yorku. Budova OSN mě však neustále přitahuje. Nastupuji před OSN do autobusu, který mě odváží ke stanici newyorské tramvaje na Tramway Plaza (Tramvajové náměstí). Z našeho pohledu se spíše jedná o visutou lanovku. 

Roosvelt Island Tramway - New York, USA

Roosvelt Island Tramway, pohled ze spodu - New York, USA

Za vyhlídkou na OSN

Odtud se přepravím přes East River na další mnohem menší ostrov New Yorku, který se jmenuje Roosevelt Island (Rooseveltův ostrov). Na jeho jižním cípu se nachází zříceniny nemocnice, kde se léčily neštovice (Smallpox Memorial Hospital). Sem je to od stanice lanovky asi tři čtvrtě kilometru. A na úplném cípu ostrova se nachází Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park (Státní park 4 svobod F. D. Roosevelta). Jedná se o klidný tichý kout v rušném New Yorku. Já se sem vydal ale hlavně kvůli krásnému výhledu přes řeku East River na budovu OSN.

Výhled na budovy OSN - New York, USA

Roosveltův park - New York, USA

Současná situace

V současné době kvůli čínskému viru neprobíhají prohlídky OSN, ale můžete se zúčastnit placené virtuální prohlídky, která funguje na stejném rezervačním principu, jako návštěvy OSN. A samozřejmě na půdě OSN v New Yorku jsou všechny ceny v amerických dolarech, ale bez problému můžete použít i platební karty.

A pokud budete před odletem hledat, kde zaparkovat své auto v bezpečí u Letiště Praha, vyzkoušejte třeba naše parkoviště - Parkování R7. Budeme se na vás těšit :)

Přečtěte si další článek
Zaujal Vás náš článek?

Sdílejte ho na Facebooku

Chcete posílat články na e-mail?

Ochrana proti spamu:
Opište kontrolní text z obrázku. Jestliže nemůžete text přečíst, změňte jej