Konstanca, největší rumunský přístav

Dnes vám představím další neprávem opomíjený kout Evropské unie. Podíváme se společně do Rumunska, tentokrát to bude na jeho černomořské pobřeží. Stále narážím na předsudky vůči této balkánské zemi. Snad se je tímto příspěvkem podaří odbourat, popřípadě snad narušit jejich vytrvalost.

Rumunsko a počáteční nedůvěra...

Když jsem se do Rumunska vypravil poprvé, byl jsem obezřetný a velice jsem se bál přepadení, okradení, či dokonce zabití. Přece jenom jsem znal z vyprávění hrůzostrašné historky z dob socialismu, kdy Rumunsko bylo zbídačené, veřejně se tam žebralo o jídlo a výpadky elektrického proudu byly na dennodenním pořádku. Naštěstí se Rumunsko zbavilo svého diktátora na sklonku roku 1989, a od té doby se víceméně ekonomika centrálního hospodářství přetransformovala do ekonomiky tržní. Vstupem Rumunska do Evropské unie v roce 2007 začal překotný rozvoj země a ve srovnání se sousedním Bulharskem musím napsat, že je to znát.

Město Konstanca

Konstanca je město na pobřeží Černého moře a leží asi 200 kilometrů východně od hlavního města Rumunska. Z Bukurešti se sem dostanete pohodlně po dálnici se skvělým asfaltem A2, která je součástí evropského mezinárodní silnice E81. Říkal jsem si, že dálnice je ve výtečném stavu zřejmě proto, že se na evropské mezinárodní silnice kladou větší požadavky na kvalitu než na silnice I. třídy. Jaké však bylo milé překvapení, když jsem se s prvotřídní kvalitou silnic setkal i mimo evropské značení.

Konstanca (rumunsky Constanţa) je starobylé antické město. Tradovaný omyl se týká jeho názvu. Není pojmenované po římském císaři Konstantinu Velikém, ale jméno nese po jeho sestře Konstancii. Antické památky a starobylost tohoto města naleznete ve čtvrti Peninsulă, což v překladu značí Poloostrov. 

Nikoho nepřekvapí, že se tu nachází pomník vlčice, která kojí dva bratry: Romula a Rema. Na Ovidiově náměstí se nenachází pouze socha římského básníka Publia Ovidia Nasa, který v tomto městě v roce 17, nebo v roce 18 zemřel. 

Socha vlčice - Konstanca, Rumunsko

Socha Ovidia - Konstanca, Rumunsko

Důležitější je však budova, která náměstí dominuje. Tou budovou je Národní historické a archeologické muzeum. Budova je k nepřehlédnutí, neboť je postavená v zajímavém rumunském stylu. Budova vznikla na začátku 20. století. Perličkou je, že budova byla postavená jako radnice města. Muzeum se do ní nastěhovalo jen do vyčleněných prostor. Ale znáte to, podáš prst a máš pryč celou ruku. Tak se v roce 1977 radnice z budovy vystěhovala a muzeum dodnes sídlí v celé budově. 

Národní historické muzeum, náměstí - Konstanca, Rumunsko

Národní historické muzeum - Konstanca, Rumunsko

Pokud se z Ovidiova náměstí vydáme jižním směrem, mineme mešitu. Mešita nese jméno rumunského krále Karla I. A je taktéž ze začátku 20. století. Součástí mešity je i minaret, který se pne k obloze do výšky 47 metrů.

Mešita - Konstanca, Rumunsko

Ulice nás dovede od mešity až k pravoslavné katedrále svatých Petra a Pavla. Můžete se setkat i s pojmenováním Arcibiskupská katedrála Tomis. Tomis je dřívější pojmenování města. Katedrálu postavili koncem 19. století a byla prvním křesťanským stánkem postaveným po osvobození území od Osmanské nadvlády.

Katedrála - Konstanca, Rumunsko

Vedle katedrály se nachází archeologický park městského bydlení v Tomisi. Jsou tu odkryty zbytky zdiva antických budov. Budovy pocházejí z doby antického Říma, ale jsou tu i předřímské zbytky obydlí. Jsou zde vidět části ulic, zbytky chodníků, fragmenty starověkých stok kanalizace i domy různých velikostí. Park je volně přístupný pod širým nebem. Archeologické vykopávky zde probíhaly v 70. letech minulého století.

Archeologický park - Konstanca, Rumunsko

Vedle této archeologické lokality se nachází Muzeum soch „Ion Jalea“. Ion Jalea byl rumunský sochař, žijící na přelomu 19. a 20. století, s tím, že tvořil ve století dvacátém. Zajímavostí je, že Jalea byl sochař, který pracoval pouze jednou rukou. O levou ruku přišel amputací. Paradoxně amputace mu přinesla umělecký věhlas, neboť sochy vytvořené po tomto lékařském zákroku se staly věčnými. Během dlouhé kariéry vytvořil mnoho pomníků, soch, bust, reliéfů a alegorických kompozic. V muzeu se o tomto sochaři a jeho díle dozvíte mnohem víc.

Muzeum sochaře - Konstanca, Rumunsko

Proslulá promenáda a kasino

To už jsme však sestoupili k Černému moři na proslulou promenádu. Nese jméno Faleza promenadă Cazino. Tou se dostaneme k nejznámější památce města. Tou památkou je kasino. Kasino Constanca je historická budova postavená v secesním slohu. Třebaže je na seznamu rumunských památek, je v dezolátním stavu. Od začátku tisíciletí je opuštěná a chátrá. Přesto z ní stále čiší meziváleční duch opěvující blahobyt, krásu a bohatství. Ale naštěstí v roce 2022 začala její oprava s podporou fondů EU a budově se tak navrací její bývalý lesk.

Kasino - Konstanca, Rumunsko

Promenáda se ostře stáčí na sever a po levé ruce je možné vidět další pamětihodnost. Tou je Janovský maják o výšce 8 metrů. Postavili ho tu Janované na začátku 14. století, ale v polovině 19. století byl přestavěn. Musíte si však dát veliký pozor, abyste ho vůbec viděli. Neboť z promenády ho zastiňuje pomník dalšího rumunského básníka. Tentokrát se jedná o Mihaie Eminescu. Pro mne naprosto neznámý literát, ale na wikipedii se o něm píše toto: „Mihai Eminescu je dnes pokládán za rumunského národního básníka a hrdinu. Je vyobrazen na nejvyšší bankovce 500 leu, v zemi se nachází mnoho jeho soch, je po něm pojmenována řada škol a institucí. Výročí jeho narození a úmrtí vždy provází velkolepé oslavy.“

Pomník básnika - Konstanca, Rumunsko

Pokud půjdeme po promenádě dál, dorazíme do Tomis Touristic Port (Turistický přístav Tomis). Odtud můžete vyplout na moře v rámci organizovaného výletu, je tu řada gastronomických zařízení, která ocení hlavně příznivci a konzumenti ryb. V přístavu se koná řada koncertů a v červenci se tu pořádá TOMIS YACHT – jediný specializovaný veletrh na rekreační lodě v Rumunsku.

Psal jsem hned na začátku, že Konstanca je největší rumunský přístav. Neměl jsem na mysli Tomis Touristic Port. Pokud se u kasina jihozápadním směrem, uvidíte přístav Konstanca v celé jeho velikosti. Zástupy jeřábů tu čekají, až budou moci vyložit, či naložit náklad, který bude putovat z/do celého světa.

Přístav - Konstanca, Rumunsko

Konstanca a koupání v moři

Tak to bylo trochu málo historie a kultury tohoto místa, ale samozřejmě, že pro Konstancu je důležité moře. Nejen jako spojnice se světem, ale také jako místo klidu, mořských radovánek a odpočinku. Celé východní pobřeží města je lemováno písečnou pláží. Pozvolný písčitý břeh lákavě vybízí ke koupání. Kdo by však opovrhoval městskými plážemi, může se vydat na sever od města. Tam se nachází vyhlášené rumunské plážové letovisko Mamaia. Rozkládá se na úzkém pruhu země mezi jezerem Siutghiol a mořem. Tyto pláže oplývají velmi jemným pískem. Pokud však nevyhledáváte přeplněné plážové rezorty, můžete z Konstanci vyjet na jih k městu Mangalia. Zde se nacházejí neméně kvalitní plážové vesnice pojmenované po římských bozích: Neptun, Jupiter, Saturn, Venus a nachází se tu i Olimp. 

Praktické informace k cestě do Rumunska na závěr...

Vřele můžu rumunské pobřeží Černého moře doporučit jako příjemnou prázdninovou destinaci. Přišlo mi, že úroveň služeb je tu na vyšším stupni než v Bulharsku a ceny jsou přitom přívětivější. Rumunsko sice není v Schengenském prostoru, ale průtahy při pasovém odbavení nečekejte. A klidně můžete do Rumunska vyrazit jen s občanským průkazem. Úřední řečí je rumunština, ale bez problému se v tomto koutě Rumunska domluvíte anglicky či německy. Platí se tu rumunskými leiemi, které bez problémů zakoupíte v České republice. Pokud však přijedete s eury, dolary, franky, nebudete mít problém je tu směnit. Směnárny v Konstanci směňovaly i české koruny.

Leie - rumunská měna

Přečtěte si také článek Bulharsko není jen moře.

Přečtěte si další článek
Zaujal Vás náš článek?

Sdílejte ho na Facebooku

Chcete posílat články na e-mail?

Ochrana proti spamu:
Opište kontrolní text z obrázku. Jestliže nemůžete text přečíst, změňte jej