Zimní procházka Naardenem

Únorové dny mně před lety zavelely, abych vyrazil do Nizozemska. Myslím tím evropskou zemi, člena Evropské unie. Do tropického Nizozemska v Karibiku jsme se již podívali mnohokrát.

Věž katedrály - Naarden, Nizozemsko

Název Nizozemsko

Již od dětství jsem věděl, že Holandsko je nesprávné označení tohoto západoevropského království. Historické označení Holandsko se používalo pro hrabství, které v současnosti se rozkládá ve dvou provinciích: Severní a Jižní Holandsko. Nizozemsko (Dříve se užíval název Nizozemí, který je též nepřesný, neboť zase označuje mnohem větší území, než které zabírá Nizozemsko. Jedná se o území nízko položené v ústí řek Rýn, Šelda a Máza. V současnosti se o toto území dělí Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.) se skládá z dvanácti provincií a tří zvláštních správních obcí (Saba, Svatý Eustach a Bonaire), které nesou souhrnné označení Karibské Nizozemsko.

Nizozemsko má oproti České republice více než poloviční rozlohu, ale obyvatel na tomto kousku země „pod úrovní moře“ má mnohem více, téměř dvojnásobně. Nizozemsko je konstituční monarchií v čele s králem.

Městečko Naarden

Když jsem se před odstavcem zmiňoval o Holandsku, bylo to právě z toho důvodu, že městečko Naarden leží v provincii Severní Holandsko. Od hlavního města království je městečko Naarden vzdáleno víc než dvacet kilometrů východojihovýchodním směrem. Z Amsterodamu se sem dostanete po dálnici osobním automobilem, já však doporučuji cestu vlakem na nádraží Naarden-Bussum. Zimní krajina Nizozemska, která ubíhá za okny vytopeného vlaku na příjemnou teplotu, má svou neopakovatelnou poetiku.

Nizozemí z vlaku, řeka

Nizozemí, zimní krajina z vlaku

Z nádraží do centra městečka se dostanete za půl hodiny pěšky. A to vycházkovou chůzí, neboť nádraží je vzdáleno pouhé dva kilometry.

Vstup do Naardenu je impozantní. Překonáváte po dlouhém mostě vodní příkop, který obklopuje celé městečko. Mohutné zdi, mezi kterými se ocitnete, vám dávají jasně najevo, že toto místo ještě zcela neopustil středověký duch.

Naarden - vjezd do města, Nizozemsko

Naarden - vjezd do města, břeh, Nizozemsko

Naarden obklopují zachovalé hradby a vodní příkop

Turistické a informační středisko se nachází uvnitř města na jeho východní straně. Tam jsem získal potřebné informace k tomu, abych tomuto místu lépe porozuměl. Naarden byla rybářská vesnice, která už v roce 1350 získala městská práva. V roce 1572 do města vtrhli Španělé, kteří okupovali Nizozemí, a povraždili téměř všechny obyvatele. Tato řež vstoupila do dějin pod názvem Krvavá lázeň v Naardenu. Na základě této smutné kruté události Nizozemci zbudovali kolem města pevnost s typickou renesanční fortifikací hvězdicového typu s dodnes zachovalými hradbami, vodními příkopy a dvěma padacími mosty. Bohužel tuto nádheru si můžete pořádně prohlédnout pouze z vyhlídkového letu nad městem, nebo z pohlednic, které tu jsou ve velkém výběru.

Naarden, letecky - Nizozemsko

Pevnost - Naarden, Nizozemsko

Uvnitř zmíněných hradeb se nachází velmi dobře dochované historické jádro města se dvěma branami, radnicí, špitálem svaté Alžběty, jehož budova je zapuštěná do hradeb, a mnohými renesančními domy.

Gotická bazilika a Muzeum Jana Amose Komenského

Nad městem ční k nebi hranolová věž gotické trojlodní sloupové baziliky z přelomu 14. a 15. století, před kterou od roku 1957 stojí bronzová socha – pomník Janu Amosi Komenskému. Tato socha je identická se starší sochou, která je umístěna před zámkem v Uherském Brodě. Obě sochy vytvořil český akademický sochař, malíř, designér, profesor brněnské techniky a profesor AVU v Praze, čelní představitel meziválečné avantgardy Vincenc Makovský.

Věž Katedrály - Naarden, NizozemskoSocha Jana Amose Komenského - Naarden, Nizozemsko

A pokud jste si doteď říkali, že je vám Naarden něčím známý, tak nepochybuji, že jste si to právě teď spojili s posledními dny života Učitele národů – Jana Amose Komenského. Jan Amos Komenský byl posledním biskupem Jednoty bratrské a po exilu ze zemí Království českého, které už byly součástí katolické Rakouské monarchie, přes různé evropské země přibyl roku do protestantského Nizozemí v roce 1654. 14 let žil v Amsterodamu, kde také 15. listopadu 1670 zemřel. O týden později byl pochován v Naardenu.

Komenského pochovali ve Valonském kostele, či kapli, kde kázal. Kostel náležel ke klášteru svatého Františka se sirotčincem. Již roku 1871 po národní sbírce došlo k pietní úpravě kaple s novým náhrobkem. V meziválečném období byla kaple rekonstruována podle českých návrhů.

Valonská kaple - Naarden, Nizozemsko

Dodnes je kaple přístupná v rámci prohlídky Muzea J. A. K. (Comenius Museum), které ovšem vedou Nizozemci. Naardenské muzeum úzce spolupracuje s muzeem v Uherském Brodě. Tak tato dvě muzea ilustrují cestu Učitele národů od zrodu až po jeho skon. Do kaple se však nevypravujte v pondělí, to je zavírací den.

Muzeum Jana Amose Komenského, cedule - Naarden, NizozemskoMuzeum Jana Amose Komenského, muzeum, vstup - Naarden, NizozemskoMuzeum Jana Amose Komenského, plakáty - Naarden, Nizozemsko

Muzeum Jana Amose Komenského, pamětní deska - Naarden, Nizozemsko

Dvůr bývalého kláštera a sirotčince je upraven na jednoduchý park, ve kterém se nachází busta Jana Amose Komenského od pražského sochaře Josefa Strachovského. Siluetu města Naardenu si můžete prohlédnout na platné české bankovce s nominální hodnotou dvě stě korun českých, kterou zasvětil Učiteli národů český malíř Oldřich Kulhánek.

Muzeum Jana Amose Komenského, busta - Naarden, Nizozemsko

Dvůr - Naarden, Nizozemsko

Procházka městečkem

Až se podrobně seznámíte s místy zasvěcenými krajanovi, nezapomeňte si prohlédnout nebývale pěkně udržované historické městečko. Projděte se po hradbách mohutné fortifikace a možná na zamrzlých vodních příkopech uvidíte vodní ptáky, kterým vévodí divoké kachny a lysky. Určitě se zastavte u skvostné renesanční radnice a vyšlápněte si na nedaleký kopec, lépe napsáno pahorek, ze kterého získáte lehký nadhled.

Radnice - Naarden, Nizozemsko

Kachny - Naarden, NizozemskoLysky - Naarden, Nizozemsko

Užitečné informace k cestě do Naardenu na závěr...

Do Amsterodamu, které je mezinárodní branou do Nizozemska, se z Prahy dostanete za hodinu letadlem. Pokud se chcete ubytovat přímo v Naardenu, je sice nabídka omezená, ale není nemožná. Najdete tu jak hotel, tak i privátní ubytování formou Bed and Breakfast, tedy postel se snídaní. Já doporučuji si najít ubytování v Amsterodamu a do Naardenu si udělat jednodenní výlet. Jak se zabavit v Amsterodamu si můžete přečíst v článku Amsterdam, město úzkých domků a tulipánů.

V Nizozemsku se bez problémů domluvíte anglicky i německy, pokud nevládnete nizozemštinou. Naarden je na turisty přivyklý, ale s češtinou pochodíte pouze v Komenského muzeu. Za vše, co budete platit, zaplatíte eury. Pozor v Nizozemsku neplatí jednocentové a dvoucentové mince. Všechny ceny se zaokrouhlují na pěti centy.

Třebaže umí zima v Nizozemsku vykouzlit led na kanálech a vodních tocích, nemusíte se obávat extrémních mrazů. Povětšinu zim svítí i sluníčko a po Hromnicích se už i příjemně natahuje denní svit.

Pokud se vám vydaří vycestovat v této době z republiky do Nizozemského království, určitě si vyhraďte jeden den na návštěvu tohoto pozoruhodného městečka, které je spojeno s Českou republikou a s Janem Amosem Komenským, který obohatil svým dílem nejen Evropu. Určitě si ty klidné chvíle ve městě sevřeném mohutnými hradbami, přesto volném a svobodném, užijete a přijdou vám k duhu.

A pokud budete hledat, kde nechat své auto v bezpečí před odletem z Prahy, můžete vyzkoušet třeba naše Parkování R7 :)

Přečtěte si další článek
Zaujal Vás náš článek?

Sdílejte ho na Facebooku

Chcete posílat články na e-mail?

Ochrana proti spamu:
Opište kontrolní text z obrázku. Jestliže nemůžete text přečíst, změňte jej